کلید واژه: "خوزستان"

به روایتی دیگر

8ام اسفند, 1396
بعد چند روز که از پسِ پرده های ضخیم و در و پنجره های درز گرفته حتی داخل خانه هم دهان و بینی تان را با ماسک و شال و چفیه گرفته بودید اما باز هم سرفه میکردید؛ بالاخره توانستید توی حیاط، زیر سقف آسمان بروید و دستهاتان را در امتداد افق، کاملا از هم باز کنید… بیشتر »

آسمان ما نارنجی نیست

15ام بهمن, 1396
بعد از چند روز نفس گیر بالاخره، چهره ی زیبای آسمان را دیدید. هوا صاف و آسمان آبیِ آبی شده بود. پاره ابرهای سفید، زیبایی آسمان را دوچندان کرده بود. بدو از حیاط گذشتی و خودت را به ته راهروی هال رساندی. حسین تازه مشقش تمام شده بود. با کلی ذوق و یک عالمه… بیشتر »

هست

25ام اسفند, 1395
گفتم : “خوزستان” ! سرفه ام گرفت نفسم تنگ شد گفت : “باید، خیلی سخت باشد"! از پشت ماسک کاغذی ام آهسته گفتم : ” هست"! خدا هم هست قیامت هست عدالت هست  با خود اندیشیدم … هست؟! بیشتر »

میهمان نافهم!

25ام اسفند, 1395
حوصله ندارم عوضش سردرد و سرفه و اشک و نفسِ تنگ، كه دارم!!! شُكر! ندار نيستم!!! صدای قدمای بهار شنیده میشود و اين يعني : بهار نزدیک است! اما… من هنوز غبارروبي نكرده ام! اصلا مهم نیست! چون… اینجا خوزستان است كه… غبار ميهمان هميشگي ماست!… بیشتر »

سکوتی بلندفریاد!

4ام اسفند, 1395
#روزنگار_کوثرنت #روز_سکوت #فاطمیه سکوت، به معنای خاموش ماندن است امابه معنای خاموشی اندیشه نیست!گاهی سکوت، فریاد بلند معرفت است!من، سکوت را دوست دارم اگرریشه در رفعت افکار داشتهوآبشخورش حکمت و بزرگ مَنشی و شجاعت باشد!من سکوت را دوست دارم اگراز جنس سکوت… بیشتر »

 
نوروز 97