کلید واژه: "نفس"

به روایتی دیگر

8ام اسفند, 1396
بعد چند روز که از پسِ پرده های ضخیم و در و پنجره های درز گرفته حتی داخل خانه هم دهان و بینی تان را با ماسک و شال و چفیه گرفته بودید اما باز هم سرفه میکردید؛ بالاخره توانستید توی حیاط، زیر سقف آسمان بروید و دستهاتان را در امتداد افق، کاملا از هم باز کنید… بیشتر »

آسمان ما نارنجی نیست

15ام بهمن, 1396
بعد از چند روز نفس گیر بالاخره، چهره ی زیبای آسمان را دیدید. هوا صاف و آسمان آبیِ آبی شده بود. پاره ابرهای سفید، زیبایی آسمان را دوچندان کرده بود. بدو از حیاط گذشتی و خودت را به ته راهروی هال رساندی. حسین تازه مشقش تمام شده بود. با کلی ذوق و یک عالمه… بیشتر »

 
موتور جستجوی امین