کلید واژه: "کلیشه"

بادمجان کبابی

1ام اسفند, 1396
ساعت از سه ی نیمه شب گذشته است. من، کنار پنجره نشسته؛ مشغولم. پستهای بلاگم را چک میکنم. بوی بادمجان کباب شده، از پنجره ی بسته میگذرد و فضای هال را پر میکند. نیمه شب و بادمجان کبابی؟! ” یعنی کار کی میتونه باشه؟!” کلیشه ی معروف فیلم های دهه ی… بیشتر »

 
نوروز 97