موضوع: "ریزگرد"

چند حبه گیلاس بیشتر

12ام اسفند, 1396

 در حالیکه لباسها را یکی یکی برانداز میکرد، گفت:” خوبه آرزو، دستت درد نکنه. الهی هر چی از خدا بخوای بهت بده. میدونی تو همین  نخیلات چقدر آدم فقیر هست؟! به داداش حسن ت که میگم باور نمیکنه” آرزو گفت:” خدا عاقبت همه رو ختم به خیر کنه”

_میگه مگه میشه آدم کشاورز باشه و هیچی واسه خوردن نداشته باشه؟!

_راستش برا منم سواله. نخلستونیا که وضعشون توپه یعنی  تا بوده اینطور بوده حالا چرا یه دفه اینجوری شدن؟!

ادامه »

به روایتی دیگر

8ام اسفند, 1396

بعد چند روز که از پسِ پرده های ضخیم و در و پنجره های درز گرفته حتی داخل خانه هم دهان و بینی تان را با ماسک و شال و چفیه گرفته بودید اما باز هم سرفه میکردید؛ بالاخره توانستید توی حیاط، زیر سقف آسمان بروید و دستهاتان را در امتداد افق، کاملا از هم باز کنید و رو به آسمان آبی، چشم بسته، لبخند به لب، نفس عمیقِ عمیقِ عمیق بکشید!

چشم هایت را باز کردی. دلت پشمک خواست. دستت را دراز کردی تا از کاسه ی بزرگ آبی، قدری پشمک برداری. دستت کوتاه بود! نکند دیگر این کاسه ی آبی و پشمک سفیدش را نبینید؟! بیچاره بچه ها که همیشه فقط کاسه ی گِلی پر از خاک دیده اند! نفست دوباره گرفت. آب دهانت در گلویت جست و به سرفه افتادی. سرفه کردی و دویدی و حسین را با صدای گرفته؛ بریده بریده صدا زدی.

_ چی شده مامان؟!

_ بیا… بیرون! بیا… آسِ… مونو… ببین!

چشمت گوشی موبایل را میجست؛ توی طاقچه، روی میز سیاه تلویزیون، روی کاناپه ی مخمل آبی و کوسن های گل گلی اش. از آبسردکن، ته فنجانِ سحر آب ولرم ریختی و آرام آرام قورت دادی. سیم هندزفری از بالای میز عسلی گوشه ی هال آویزان بود. سیم اش را کندی و گوشه ای پرت کردی و گوشی به دست، سمت حیاط دویدی. حسین هم آنجا بود. داشت به آسمان نگاه میکرد. جا به جا شدی. چشم گرداندی. آفتاب چشمت را میزد. گوشه ی آسمان، پشت به آفتاب یک تکه پشمک کوچولوی خوشمزه پیدا کردی. فوکوس کردی و عکسش را انداختی. حالا دیگر سند اثبات ادعایت توی دستت بود. آسمان شما آبی خوشرنگ بوده؛ نه نارنجی خاکی!

حسین لبخندی زد و برگشت تو که امتحان مطالعات اجتماعی اش را بخواند.

______________________________

پ.ن: سعی کردم “آسمان ما نارنجی نیست” رو به روایت بهتری بنویسم. خب مگه چیه؟! تمرینه دیگه :)

 

 

اشتراک گذاری این مطلب!

آسمان ما نارنجی نیست

15ام بهمن, 1396

بعد از چند روز نفس گیر بالاخره، چهره ی زیبای آسمان را دیدید. هوا صاف و آسمان آبیِ آبی شده بود. پاره ابرهای سفید، زیبایی آسمان را دوچندان کرده بود. بدو از حیاط گذشتی و خودت را به ته راهروی هال رساندی. حسین تازه مشقش تمام شده بود. با کلی ذوق و یک عالمه هول و ولا صدایش کردی.

_چی شده مامان؟!

_بدو بیا بیرون! بیا آسمونو ببین! آسمون ما نارنجی نیست؛ آسمون ما این رنگیه، آبیِ آبی!

بلند بلند حرف میزدی. دور خودت میچرخیدی. دنبال موبایلت میگشتی. پیدایش کردی. از گوشه ی طاقچه برش داشتی و پرکشیدی به سمت آسمان. یک زاویه ی مناسب انتخاب کردی. حسین هم آمده بود بیرون. نگاهی به آسمان انداخت. به نشانه ی تایید سری تکان داد، اوهومی گفت و لبخند بر لب برگشت تو که امتحان مطالعات اجتماعیش را بخواند. تو اما فوکوس کردی و عکس انداختی تا سندی داشته باشی برای اثبات حرفهایت، وقتی که به بچه ها میگویی آسمان اهواز زمانی آبی خوشرنگ بوده؛ آبی آسمانی، نه نارنجی!

___________________________________________

عکس از خودم. آسمان آبی شهرم بعد از چند روز خاکی.

 

اشتراک گذاری این مطلب!

میهمان نافهم!

25ام اسفند, 1395

حوصله ندارم
عوضش
سردرد و سرفه و اشک و نفسِ تنگ، كه دارم!!!
شُكر!
ندار نيستم!!!
صدای قدمای بهار شنیده میشود
و اين يعني :
بهار نزدیک است!
اما…
من هنوز
غبارروبي نكرده ام!
اصلا مهم نیست!
چون…
اینجا خوزستان است
كه…
غبار
ميهمان هميشگي ماست!
كاش غبار ميفهميد!
“ميهمان
گرچه عزيز است
ولي همچو نفس
خفقان آرد اگر…
آيد و بيرون نرود” !!!

 

اشتراک گذاری این مطلب!

 
نوروز 97